PROGRAM
Aureole Conference 2020
"Nguồn nhân lực quản lý trong kỷ nguyên mới"
Vui lòng xem video của hội nghị ở trang này.
Thời hạn video đến chủ nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020
Thời gian tổ chức
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020, từ 15:00-18:40 (giờ Nhật Bản)13:00-16:40 (giờ Việt Nam)
アンケート 
Bảng khảo sát
アンケートにご協力ください。
Vui lòng làm bảng khảo

Chương Trình

第一部 開会/Phần 1 Khai mạc

主催者挨拶
Lời chào từ ban tổ chức
Ông Tadateru Mitani, Giám đốc điều hành của công ty Mitani Sangyo
来賓あいさつ
Chào hỏi quan khách
Ngài Nobuhiro Watanabe, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM
Phó Hiệu trưởng (Tiến sĩ) Trần Minh Triết, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

第二部 セッション/Phần 2 Các bài phát biểu

セッション A
Phần A
Ông Hara George, Chủ tịch, Giám đốc đại diện Alliance Forum Foundation, Chủ tịch, Văn phòng Nội các DEFTA Partners Group
資料はありません Không có tài liệu
セッション B
Phần B
Bà Lê Thị Thanh Hằng, CEO Công ty Bất động sản Vietnamgroove
セッション C
Phần C
Ông Furuta Hideaki, Giám đốc Jomon Associates Inc.

第三部 パネル ディスカッション/Phần 3 Thảo luận nhóm

パネルディスカッション(質疑応答形式)
Thảo luận nhóm (theo hình thức hỏi và trả lời)
日本語版/Phiên bản tiếng Nhật
Phiên bản tiếng Việt/ベトナム語版
<Người điều phối>
Bà Ito Satoko
<Danh sách>
Ông Tanji Mikio, Giám đốc Jomon Associates Inc.
Ông Furuta Hideaki, Giám đốc Jomon Associates Inc.
Bà Lê Thị Thanh Hằng,CEO Công ty Bất động sản Vietnamgroove